logo 2_white
Logo

Italy

Smart Lady s.r.l (Valevskaya)

Via Gardone
7- 20139 Milano

Tel: +393899285824

Russia
Showroom & atelier

119019 Volhonka Str. 6/1, of.17
Moscow
Tel: +7 495 2491777

Brand Manager: Galina Davydova
+7 909 9535555
envy.valevskaya@gmail.com

© 2015 nataliavalevskaya